Rennon meiningin tilitoimisto
Kuinka voimme palvella?
Soita meille
(03) 348 8800

Yrittäjän tärkeät luvut

Alta löydät työnantajan sivukulut, palkansaajan sosiaaliturvamaksut, matkakustannusten korvaukset, luontoisedut ja arvonlisäverot.

Työnantajan sivukulut 2017 2016
TyEL-ansion raja 58,19 € / kk 57,51 € / kk 
TyEL, tilapäinen työnantaja
palkkasumma alle 8 334 € / 6 kk tai vain tilapäisiä työntekijöitä 25,1 % 25,1 %
TyEL (keskimääräinen, pl. asiakashyvitystä) 24,4 % 24,0 %
Työttömyysvakuutus (17 - 64 vuotiaat)
palkkasumma 0 - 2 059 500 € 0,80 % 1,00 %
palkkasumma yli 2 059 500 € 3,30 % 3,90 %
osaomistaja (ei YEL-alainen) 0,80 % 1,00 %
Tapaturmavakuutus, ka, työn tapaturmariskin mukaan 0,80 % 0,90 %
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 0,07 % 0,07 %
Sosiaaliturvamaksu 1,08 % 2,12 %
Palkansaajan sosiaaliturvaMAKSUT 2017 2016
Työeläkevakuutusmaksu
17-52 -vuotiaat ja 63-67 -vuotiaat 6,15 % 5,70 %
53-62 -vuotiaat 7,65 % 7,20 %
Työttömyysvakuutusmaksu
palkansaaja 1,60 % 1,15 %
osaomistaja (ei YEL-alainen) 0,70 % 0,46 %
YEL-maksu eli yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvamaksu
17-52 -vuotiaat ja 63-67 -vuotiaat 24,1 % 23,6 %
53-62 -vuotiaat 25,6 % 25,1 %
YEL-tuloraja 7 645,25 € / v 7 557,19 € / v
Matkakustannusten korvaukset 2017 2016
Päivärahat kotimaassa
Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 19 € 19 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 41 € 40 €
Yömatkaraha 12 € 12 €
Ateriakorvaus 10,25 € 10 €
Kilometrikorvaukset
Oma auto 0,41 € / km 0,43 € / km
Henkilöiden kuljettaminen 0,03 € / km / hlö 0,03 € / km / hlö
Perävaunun kuljettaminen 0,07 € / km 0,07 € / km
Luontoisetujen verotusarvot 2017 2016
Puhelinetu/matkapuhelinetu 20 € / kk 20 € / kk
Ravintoetu (kun aterian kustannukset 6,40 - 10,30 €) 6,40 € 6,30 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke (nimellisarvosta) 75 % 75 %
Arvonlisäverot 2017 2016
Yleinen verokanta 24 % 24 %
Alennetut verokannat
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 % 14 %
Kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, taide-esineiden ensimyynti, tekijänoikeuskorvaukset 10 % 10 %