Rennon meiningin tilitoimisto
Kuinka voimme palvella?
Soita meille
(03) 348 8800

Yrittäjän tärkeät luvut

Alta löydät työnantajan sivukulut, palkansaajan sosiaaliturvamaksut, matkakustannusten korvaukset, luontoisedut ja arvonlisäverot.

Työnantajan sivukulut 2018 2017
TyEL-ansion raja 58,27 € / kk 58,19 € / kk 
TyEL, tilapäinen työnantaja
palkkasumma alle 8 346 € / 6 kk tai vain tilapäisiä työntekijöitä 25,3 % 25,1 %
TyEL (keskimääräinen, pl. asiakashyvitystä) 24,4 % 24,4 %
Työttömyysvakuutus (17 - 64 vuotiaat)
palkkasumma 0 - 2 083 500 € 0,65 % 0,80 %
palkkasumma yli 2 083 500 € 2,60 % 3,30 %
osaomistaja (ei YEL-alainen) 0,65 % 0,80 %
Tapaturmavakuutus, ka, työn tapaturmariskin mukaan 0,80 % 0,80 %
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 0,07 % 0,07 %
Sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 0,86 % 1,08 %
Palkansaajan sosiaaliturvaMAKSUT 2018 2017
Työeläkevakuutusmaksu
17-52 -vuotiaat ja 63-67 -vuotiaat 6,35 % 6,15 %
53-62 -vuotiaat 7,85 % 7,65 %
Työttömyysvakuutusmaksu
palkansaaja 1,90 % 1,60 %
osaomistaja (ei YEL-alainen) 0,92 % 0,70 %
YEL-maksu eli yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvamaksu
17-52 -vuotiaat ja 63-67 -vuotiaat 24,1 % 24,1 %
53-62 -vuotiaat 25,6 % 25,6 %
YEL-tuloraja 7 656,26 € / v 7 645,25 € / v
Matkakustannusten korvaukset 2018 2017
Päivärahat kotimaassa
Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 19 € 19 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 42 € 41 €
Yömatkaraha 12 € 12 €
Ateriakorvaus 10,50 € 10,25 €
Kilometrikorvaukset
Oma auto 0,42 € / km 0,41 € / km
Henkilöiden kuljettaminen 0,03 € / km / hlö 0,03 € / km / hlö
Perävaunun kuljettaminen 0,07 € / km 0,07 € / km
Luontoisetujen verotusarvot 2018 2017
Puhelinetu/matkapuhelinetu 20 € / kk 20 € / kk
Ravintoetu (kun aterian kustannukset 6,50 - 10,40 €) 6,50 € 6,40 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke (nimellisarvosta) 75 % 75 %
Arvonlisäverot 2018 2017
Yleinen verokanta 24 % 24 %
Alennetut verokannat
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 % 14 %
Kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, taide-esineiden ensimyynti, tekijänoikeuskorvaukset 10 % 10 %