Rennon meiningin tilitoimisto
Kuinka voimme palvella?
Soita meille
(03) 348 8800

Yrittäjän tärkeät luvut

Alta löydät työnantajan sivukulut, palkansaajan sosiaaliturvamaksut, matkakustannusten korvaukset, luontoisedut ja arvonlisäverot.

Työnantajan sivukulut 2019 2018
TyEL-ansion raja 59,36 € / kk 58,27 € / kk
TyEL, tilapäinen työnantaja
palkkasumma alle 8 502 € / 6 kk tai vain tilapäisiä työntekijöitä 25,20 % 25,3 %
TyEL (keskimääräinen, pl. asiakashyvitystä) 24,40 % 24,4 %
Työttömyysvakuutus (17 - 64 vuotiaat)
palkkasumma 0 - 2 086 000 € 0,50 % 0,65 %
palkkasumma yli 2 086 000 € 2,05 % 2,60 %
osaomistaja (ei YEL-alainen) 0,78 % 0,65 %
Tapaturmavakuutus, ka, työn tapaturmariskin mukaan 0,80 % 0,80 %
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 0,07 % 0,07 %
Sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 0,77 % 0,86 %
Palkansaajan sosiaaliturvaMAKSUT 2019 2018
Työeläkevakuutusmaksu
17-52 -vuotiaat ja 63-67 -vuotiaat 6,75 % 6,35 %
53-62 -vuotiaat 8,25 % 7,85 %
Työttömyysvakuutusmaksu
palkansaaja 1,50 % 1,90 %
osaomistaja (ei YEL-alainen) 0,78 % 0,92 %
YEL-maksu eli yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvamaksu
17-52 -vuotiaat ja 63-67 -vuotiaat 21,1 % 24,1 %
53-62 -vuotiaat 26,60% 25,6 %
YEL-tuloraja

7799,37 € / v

7 656,26 € / v
Matkakustannusten korvaukset 2019 2018
Päivärahat kotimaassa
Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 19 € 19 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 42 € 42 €
Yömatkaraha 13 € 12 €
Ateriakorvaus 10,50 € 10,50 €
Kilometrikorvaukset
Oma auto 0,43 €/ km 0,42 € / km
Henkilöiden kuljettaminen 0,03 € / km / hlö 0,03 € / km / hlö
Perävaunun kuljettaminen 0,07 € / km 0,07 € / km
Luontoisetujen verotusarvot 2019 2018
Puhelinetu/matkapuhelinetu 20€ / kk 20 € / kk
Ravintoetu (kun aterian kustannukset 6,50 - 10,40 €) 6,60 € 6,50 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke (nimellisarvosta) 75 % 75 %
Arvonlisäverot 2019 2018
Yleinen verokanta 24 % 24 %
Alennetut verokannat
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 % 14 %
Kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, taide-esineiden ensimyynti, tekijänoikeuskorvaukset 10 % 10 %